Бізді жүрекпен

таңдайтындай түрде жұмыс істейміз!

Нормативтік құжаттар

Випсервис холдингінің қызметкерлері өңдейтін дербес деректер көлемінің үлкендігіне байланысты Еуропа Кеңесінің 2006 жылғы 27 шілдедегі «Дербес деректер туралы» РФ ФЗ және дербес деректерді автоматты өңдеуге байланысты жеке басты қорғау туралы №108 Конвенциясына сәйкес арнайы қауіпсіздік саясаты әзірленді (18.1-баптың 2-тармағы).

Ақпараттық қауіпсіздікті басқару саясаты

Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясат

Випсервис холдингінің дербес деректерді өңдеуге қатысты саясатын бекіту туралы бұйрық 

Випсервис БТ құпия деректерін қорғау және қамтамасыз ету шаралары